Select your language

Select your language

biECM pomaga usprawnić pracę w obszarze współdzielenia wiedzy i informacji

"Wyzwaniem projektu było opracowanie systemu, który ułatwi zarządzanie stale rosnącą liczbą informacji oraz usprawni proces przygotowywania materiałów na bazie aktualnej wiedzy". Ministerstwo Rozwoju

 

Ministerstwo Rozwoju - Resort, który został utworzony w celu wspierania i rozwoju polskich przedsiębiorców. Zajmuje się także analizami gospodarczymi, realizacją programów wspierających polską gospodarkę, czy negocjowaniem umów międzynarodowych w celu nawiązywania bliższych stosunków gospodarczych z innymi państwami.

Dotarcie do najważniejszej informacji, to nie problem

Ministerstwo oczekiwało rozwiązania, które pozwoli na efektywne skatalogowanie dokumentów, stworzenie mechanizmu inteligentnego wyszukiwania informacji wg kontekstu i treści oraz współdzielenie zgromadzonej wiedzy w ramach całej organizacji.

1200
Pracowników


25
Departamentów


4 mln
Dokumentów tekstowych

Cele rozwiązania

 Szybszy dostęp do danych, do tej pory rozproszonych, trudno lub całkowicie niedostępnych z poziomu pracownika.
› Efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w postaci dokumentów cyfrowych, korespondencji mailowej.
 Wyeliminowanie opóźnień w dostarczeniu dokumentów poprzez skrócenie czasu przygotowywania zamawianych materiałów.

 

Korzyści

• Precyzyjne typowanie interesujących dokumentów, dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, intencji zapytania i potrzeb użytkownika.

• Eliminacja nadmiarowego nakładu pracy na dokumenty już wytworzone, poprzez wykrywane duplikatów i dokumentów podobnych.

• Skrócenie czasu wyszukiwania treści i kontekstu, dzięki wykorzystaniu cech dokumentu.

• Oszczędność czasu na opisanie dokumentów, dzięki automatycznemu wydobywaniu słów kluczowych, pojęć nazwanych, generowaniu streszczenia oraz klasyfikacji.

• Scentralizowanie dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych, poprzez integrację z powszechnie używanymi narzędziami do zarządzania treścią.

• Redukcja obszaru niepewności w procesie podejmowania decyzji dzięki wydobyciu danych z obszaru dark-data.*

  • Case studies
  • biECM pomaga usprawnić pracę w obszarze współdzielenia wiedzy i informacji