Improve work in the area of knowledge and information sharing

Ministry of Development

Cele rozwiązania › Szybszy dostęp do danych, do tej pory rozproszonych, trudno lub całkowicie niedostępnych z poziomu pracownika. › Efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w postaci dokumentów cyfrowych, korespondencji mailowej. › Wyeliminowanie opóźnień w dostarczeniu dokumentów poprzez skrócenie czasu przygotowywania zamawianych materiałów. Korzyści • Precyzyjne typowanie interesujących dokumentów, dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, intencji zapytania i potrzeb użytkownika. • Eliminacja nadmiarowego nakładu pracy na dokumenty już wytworzone, poprzez wykrywane duplikatów i dokumentów podobnych. • Skrócenie czasu wyszukiwania treści i kontekstu, dzięki wykorzystaniu cech dokumentu. • Oszczędność czasu na opisanie dokumentów, dzięki automatycznemu wydobywaniu słów kluczowych, pojęć nazwanych, generowaniu streszczenia oraz klasyfikacji. • Scentralizowanie dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych, poprzez integrację z powszechnie używanymi narzędziami do zarządzania treścią. • Redukcja obszaru niepewności w procesie podejmowania decyzji dzięki wydobyciu danych z obszaru dark-data.*