Select your language

Select your language

Wykorzystanie technologii NLP w automatyzacji procesów związanych z obsługą klienta (2)


Opracowanie oraz wdrożenie rozwiązania do zarządzania jakością danych - Data Quality Management 2.0.

Dostarczenie aplikacji Data Quality Management 2.0., która zaspokaja aktulane wymagania banku w zakresie zarządzania jakością danych przechowywanych w rozproszonym systemie bazodanowym.

Data Quality Management to dedykowane narzędzie do zarządzania jakością danych w obszarze wszystkich istotnych procesów biznesowych firmy. Narzedzie zapwnia możliwość kontroli, oceny i poprawy jakości informacji w organizacji bazując na danych gromadzonych w systemach transakcyjnych i analitycznych.

Aplikacja Data Quality Management 2.0 wykorzystuje następujące technologie: Oracle APEX 4.2.5, PL/SQL, Java, Oracle Database 11g.


  • Referencje
  • Wykorzystanie technologii NLP w automatyzacji procesów związanych z obsługą klienta (2)