Data Science

We use machine learning and artificial intelligence methods
to analyze the collected data.

 • Solutions area
 • Data Science

 

Automate,
anticipate and drive innovation

Improve product quality

and user experience by analyzing the collected data.

Reduce costs and increase profits

Reduce potential repair and maintenance costs with predictive maintenance

Discover the future

and prepare for it today with forecasting and optimization.

Automate processes

using unstructured data - texts, images, documents
 • Tworzenie aplikacji kontekstowych opartych na danych
 • Przechowywanie i zarządzanie danymi we wszystkich ich odmianach
 • Analizowanie danych w całym spektrum typów danych przy użyciu jednego interfejsu zapytań
 • Wyświetlanie danych za pomocą aplikacji opartych na świadomym wyszukiwaniu
 • Wizualizacja danych jako całości
 • Raportowanie ponad silosami danych i granicami organizacyjnymi
 • Monitorowanie i zarządzanie danymi, w tym ich ładem, bezpieczeństwem, pochodzeniem i wartością zasilanie, rozszerzanie i pozyskiwanie danych z innych repozytoriów danych, takich jak hurtownie danych, jeziora danych
 • Czyszczenie i wzbogacanie danych do wykorzystania w analityce opartej na sztucznej inteligencji.
 • Przeprowadzanie analizy opartej na obiektach i działaniach z wykorzystaniem wiedzy o danych, a nie samych danych.
We specialize in

Predictive modeling

Optimization

Natural language processing

Discovering patterns and anomalies

Automated classification and segmentation

Discovering links

 • Modelowanie predykcyjne
  Wykorzystujemy zaawansowaną analitykę w oparciu o dane historyczne w celu prognozowania prawdopodobieństwa przyszłych wydarzeń związanych z danym działaniem. Zaawansowane analizy obejmują analizy statystyczne, modelowanie predykcyjne, eksplorację danych, analizę tekstu, analizę jednostek (Entity Analytics), ocenianie w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe i inne techniki.
 • Analiza biznesowa
  Przekształcamy dane wewnętrzne i zewnętrzne w spostrzeżenia i rekomendacje, które prowadzą do trafniejszych decyzji biznesowych dając naszym klientom przewagę konkurencyjną. Po zrozumieniu wszystkich specyficznych warunków rynkowych analizujemy i identyfikujemy kluczowe czynniki, które za nimi stoją. W następstwie tych działań przedstawiamy nasze rekomendacje.
 • Odkrywanie wzorców i anomalii
  Analizujemy duże zbiory danych w celu wyciągnięcia z nich użytecznych wniosków, które wspierają podejmowanie trafnych decyzji lub ulepszanie strategii. Określamy, czy rynek rośnie, jest w stagnacji, czy spada i jak szybko. Identyfikujemy anomalie, które są częstym zjawiskiem w różnych branżach i sektorach. Szczególnie przydatne w branżach finansowej i e-commerce.
 • Automatyczna klasyfikacja i segmentacja
  Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby szybko analizować dostępne informacje i inteligentnie je klasyfikować. Wykorzystując uczenie maszynowe do automatyzacji tych zadań sprawiamy, że cały proces jest superszybki i wydajny. Uchwycenie wglądu użytkownika w proces klasyfikacji danych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia podejmowania decyzji we właściwym kontekście.
 • Odkrywanie asocjacji (powiązań)
  Nasza metodologia ma na celu odkrycie najbardziej użytecznych powiązań między atrybutami opisującymi obiekty, które znajdują się w zbiorze danych (bazie danych, hurtowni). Obejmuje ona eksplorację asocjacji, eksplorację wzorców, wykrywanie reguł asocjacyjnych, wykrywanie podgrup, wykrywanie pojawiających się wzorców czy odkrywanie kontrastów.
 • Natural Language Processing (NLP)
  Dzięki technologii przetwarzania języka naturalnego jesteśmy w stanie szybko wydobyć szczegółowe informacje z dokumentów. Korzystając z analizy tekstu możemy stworzyć narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych, narzędzia do opisywania dokumentów i filtrowania spamu, identyfikować kluczowe frazy i jednostki, uzyskać wgląd w opinie klientów. Możliwości wykorzystania NLP w biznesie są nieograniczone.

Nasze doświadczenie / Zobacz nasze wdrożenia

Case study + grafiki

What makes us unique?

A team of experienced specialists in the broad field of AI and ML.

Deep understanding of data monetization models and techniques.

Close cooperation with the academic community. Contribution to the development of science and knowledge.

We use our own software components.

We use modern analytical tools and advanced logic.

Monetize data using AI

WE HELP EFFECTIVELY IMPLEMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ANY ORGANIZATION
+48
Search

  By clicking on the box, I agree to the use of my data, which will only be used to support this request.