Pierwsze śniadanie AML za nami


W dniu wczorajszym we współpracy z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone obszarowi AML w instytucjach finansowych.


Najważniejszymi tematami, wokół których toczyła się ożywiona dyskusja były:

➡ Stosowanie przez instytucje obowiązane sankcji, tzw. „Ustawa sankcyjna”.

➡ Identyfikacja, weryfikacja oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych.

➡ Prawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku tzw. państw trzecich wysokiego ryzyka.


Spotkanie poprowadzili:

Grzegorz Florczuk – AML/Fraud Director w BI Insight, ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem ryzykiem w bankowości na stanowiskach menadżerskich z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, ryzykiem braku zgodności, AML oraz kontroli wewnętrznej.


Piotr Gołębiowski – Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy; adwokat z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze rynków kapitałowych, bankowości, finansów oraz w kwestiach regulacyjnych; autor pierwszego na polskim rynku wydawniczym, praktycznego komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Ogromne podziękowania za wkład w naszej ciekawej dyskusji dla znakomitych gości, przedstawicieli sektora bankowego odpowiedzialnych za obszar AML i Compliance.