Śniadanie AML dla bankowości i branży kryptowalut.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników drugiej edycji śniadania AML za wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na istotne ryzyka związane z dostosowaniem się instytucji.

 

Zagadnienia, które były omawiane podczas spotkania:
 

  • Wytyczne w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 i rozdziału VI dyrektywy (UE) 2015/84 - obowiązek dokonania przeglądu funkcji AML w instytucjach obowiązanych oraz nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych.
  • Kryptoaktywa i blockchain - nowe obszary zastosowania regulacji AML.
  • Ponadnarodowa ocena ryzyka SNRA i jej wpływ na ocenę ryzyka instytucji obowiązanych na podstawie „Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej” z 27. 10.2022 r.
  • Advance technology for Sanction screening & risk management

- UBO and sanction connection
- Adverse media automation - effective reduction of false positives
- Original documents for verification
 

 

Do zobaczenia następny razem.

  • Firma
  • Aktualności
  • Śniadanie AML dla bankowości i branży kryptowalut.