Dołącz do Intelligence Team

BI INSIGHT S.A. działa w branży zaawansowanych usług przetwarzania i analizy danych klienta od przeszło 15 lat. Wytwarza własne produkty informatyczne z obszaru uczenia maszynowego i Sztucznej Inteligencji. Świadczy również usługi konsultingowe zarządzania jakością danych oraz wdrażania systemów klasy business intelligence. Od początku działalności misją BI INSIGHT S.A. jest dostarczanie rozwiązań opartych na najnowszych osiągnięciach technologii informatycznych, które umożliwiają Klientom pozyskiwać wiedzę znajdująca się w danych i podejmować dzięki niej trafniejsze decyzje.

Oferta pracy - inżynier danych - BI Insight

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko

Inżyniera DanychTwój zakres obowiązków:

 • projektowanie i budowa przepływów zasilających danymi (data pipelines),
 • rozwój platform Big Data (m.in. VERTICA, EZMERAL),
 • projektowanie systemów w zakresie przetwarzania danych,
 • pozyskiwanie danych ze źródeł oraz opracowywanie reguł integracji i przetwarzania danych,
 • praca z danymi z sektora finansowego, przemysłowego oraz produkcyjnego,
 • udział w budowie zaawansowanych rozwiązań analitycznych.


Nasze wymagania:

Znajomość przynajmniej jednego z wymienionych narzędzi lub podobnych dla każdego z poniższych punktów:

 • Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań wykorzystujących architekturę MPP, w szczególności dla procesów ETL: Apache Spark, Hive.
 • Praktyczna znajomość niektórych relacyjnych silników bazodanowych: SQL Server, Oracle, PostgreSQL lub równoważnych, a także silników zapytań wykorzystujących deklaratywne języki strukturalne: PrestoDB, Impala, Drill.
 • Doświadczenie w pracy z rozproszonymi systemami plików: HDFS lub MapR.
 • Umiejętność wykorzystywania nierelacyjnych rozwiązań NoSQL / NewSQL, szczególnie w zakresie baz lub struktur kolumnowych: Vertica, Cassandra, HBase.
 • Stosowanie narzędzi do orkiestracji przepływów pracy: Apache Airflow, NiFi, Flyte.
 • Projektowanie i aplikowanie kostek analitycznych dla wsparcia procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi takich jak: Apache Kylin, Pinot, SQL Server Analysis Services, Oracle OLAP.
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami z obszaru raportowania i Business Intelligence: Apache Superset, Tableau, Qlik, Power BI, Oracle BI.
 • Praktyczna umiejętność kodowania oraz znajomość ekosystemu języka Python.


Mile widziane:

 • Znajomość systemów kolejkowych i narzędzi dla strumieniowego przetwarzania danych: Kafka, Spark Structured Streaming.
 • Doświadczenie pracy w modelu CI/CD z wykorzystaniem systemu wersjonowania git na platformach takich jak GitHub, GitLab, Bitbuckets.
 • Nierelacyjne bazy NoSQL w obszarach dokumentowym, grafowo-sieciowym oraz szeregów czasowych: MongoDB, TigerGraph.
 • Doświadczenie wykorzystania różnic w formatach przechowywania danych: DeltaTable, Iceberg, Parquet, ORC, Avro.

Punkty bonusowe:

 • Doświadczenie w pracy z głównymi dostawcami chmury publicznej: Azure, AWS, GCP z rozwiązaniami w modelach SaaS i serverless oraz obszarach bazodanowych: Azure Synapse Analytics, CosmosDB, Redshift, BigQuery.


 W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • Ciekawe i ambitne projekty w obszarze platform danych, Sztucznej inteligencji oraz business intelligence realizowane dla firm z listy TOP500, dające możliwość rozwoju.
 • Rynkowe wynagrodzenie uzależnione od Twojego doświadczenia i osiągnięć.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Możliwość pracy w hybrydowym trybie.
 • Kartę Multisport.
 • Przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu.


CV prosimy przesłać na adres: praca@biinsight.pl z dopiskiem INŻYNIER DANYCH

Prosimy o dodanie wybranego zapisu w treści maila:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w obecnie prowadzonej rekrutacji w okresie 6 miesięcy.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w obecnej oraz prowadzonych w przyszłości rekrutacji w okresie 12 miesięcy

Kliknij aby przeczytać pełną treść Klauzuli Informacyjnej dot. przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym.