Bogactwo danych – Master Data Management

Cyfrowa gospodarka głównie bazuje na danych, dlatego współcześnie są one określane jako jedno z najcenniejszych aktywów nowoczesnych przedsiębiorstw. By móc jak najlepiej z nich korzystać, trzeba odpowiednio nimi zarządzać. Do tego nie wystarczą tylko nowoczesne narzędzia IT – konieczna jest jeszcze efektywna strategia.

Czym jest Master Data?

Na początek warto objaśnić definicję samego zagadnienia Master Data (ang. dane podstawowe).

 

Są to najcenniejsze informacje dotyczące przedsiębiorstwa, związane z samą firmą, a także jej klientami, kontrahentami, produktami itp.
Są zwykle zbierane, archiwizowane i udostępniane przez różne systemy oraz aplikacje, m.in. ERP, CRM czy Bussines Intelligence.Są niezwykle istotne przy podejmowaniu kluczowych decyzji oraz kreowaniu strategii biznesowych. Stanowią też fundament nowoczesnych procesów operacyjnych i biznesowych.

By móc efektywnie zarządzać danymi podstawowymi, należy zachować spójność zasobów informacyjnych, m.in. danych klientów, produktów, kanałów sprzedaży czy segmentów rynku. Tylko wtedy można z powodzeniem zoptymalizować procesy operacyjne oraz stosowane metody analityczne, które przyczyniają się do realizacji zamierzonych celów i rozwoju firmy.

Master Data powinien być spójnym, jednolitym zestawem identyfikatorów oraz atrybutów opisujących podmioty przedsiębiorstwa, rozumianym przez wszystkie komórki biznesowe firmy. Stworzenie takiego zbioru jest ogromnym wyzwaniem, które musi być rozwiązane poprzez działania o charakterze operacyjnym i analitycznym. W tym niewątpliwie pomocne są specjalne systemy Master Data Management.


Czym jest Master Data Management?

Master Data Management (ang. zarządzanie danymi podstawowymi) jest dyscypliną skupioną na tworzeniu spójnych, jednolitych, dokładnych i aktualnych zbiorów danych podstawowych. W pewnym sensie pozwala połączyć wszystkie procesy związane z powstawaniem, wykorzystywaniem oraz archiwizacją danych znajdujących się w poszczególnych systemach/aplikacjach IT.
 

MDM to jednak znacznie więcej niż tylko kolejne rozwiązanie informatyczne. Wdrożenie systemu tego typu wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiedniej strategii zarządzania i wykorzystywania informacji. Często stosowaną praktyką jest stopniowe, ewolucyjne wprowadzanie zmian. Na początek system MDM pełni głównie rolę analityczną. Uzyska w tym czasie wyniki, które będą niezwykle przydatne przy wdrożeniu modelu docelowego, czyli operacyjnego. Wtedy o wiele łatwiej jest dostosować istniejące już zasoby do nowej koncepcji zarządzania.

Dlaczego warto uporządkować dane podstawowe w repozytoriach danych?

Korzyści, jakie przynosi sformalizowane zarządzanie danymi podstawowymi, dotyczą nie tylko jednej domeny biznesowej czy jednego aspektu technologicznego. 
Ujawniają się one w newralgicznych obszarach przedsiębiorstwa, począwszy od zarządzania relacjami biznesowymi (CRM), poprzez systemy wsparcia decyzji (BI), kompleksowego zarządzania danymi, procesami i rolami (DG), aż po kwestie bezpieczeństwa danych wrażliwych (RODO).

Pełna kontrola nad danymi pozwala nie tylko sprawnie osiągać wyznaczone cele biznesowe, ale też wytyczać nowe. Do tego pomaga wykryć ewentualne nieprawidłowości i szybko je usunąć, tak by nie odbiły się na wynikach ani renomie firmy. Zmiana podejścia do tego zagadnienia może więc okazać się ważnym przełomem dla przedsiębiorstwa.

  • Wiedza
  • Blog
  • Bogactwo danych – Master Data Management