Hurtownia danych – dlaczego warto ją mieć?

Właściwe gromadzenie i przetwarzanie danych pozwala pozyskiwać cenne informacje, które można wykorzystywać w realizacji celów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa. Z tego względu jednym z najpowszechniej wykorzystywanych narzędzi IT są systemy Bussines Intelligence. Podstawą takiej platformy jest odpowiednio zorganizowana hurtownia danych. Wyjaśniamy czym jest i dlaczego warto ją mieć!

 

Czym jest hurtownia danych?

Hurtownia danych (ang. data warehouse) to wyspecjalizowana baza danych, która gromadzi oraz przechowuje zasoby pochodzące z rozproszonych źródeł. Ma na celu ich odpowiednie ustrukturyzowanie, tak by zostały właściwie podzielone tematycznie. Dzięki temu hurtownie mogą być wykorzystywane nie tylko do archiwizacji danych, ale też raportowania i przeprowadzania wnikliwych analiz.

Istnieje kilka rodzajów struktur hurtowni, które ułatwiają zarządzanie ogromną ilością danych. Wśród najpopularniejszych wymienia się schemat:

gwiazdy,

płatka śniegu,

konstelacji faktów.


Dawniej wiodącą architekturą hurtowni był model wierszowy, ale współcześnie o wiele nowocześniejszym rozwiązaniem jest wariant kolumnowy, który pozwala jeszcze szybciej znajdować odpowiedzi na zapytania.

 

Jak działa hurtownia danych?

W hurtowni danych znajdują się zasoby z różnych przedziałów czasowych, czyli informacje pochodzące zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości. Są odpowiednio porządkowane oraz organizowane wokół głównych tematów, takich jak np. sprzedaż, klient czy produkt. Są integralne, ponieważ zanim trafią do hurtowni zostają ujednolicone, np. pod względem nazewnictwa, struktur kodowania czy formatu. Jest to możliwe dzięki temu, że dane są najpierw pobierane z dostępnych źródeł, a następnie są poddawane transformacji (czyszczeniu, filtrowaniu, walidacji itp.).

Przy tym wszystkie gromadzone zasoby pozostają nieulotne, ponieważ są udostępnione tylko do odczytu – użytkownicy nie mogą ich zmodyfikować. Dzięki temu nie ma ryzyka, że przypadkiem zostaną zmienione lub skasowane. W ten sposób zawsze zyskuje się w pełni poprawne, aktualne wyniki zapytań.

 

 

>>> Pozyskaj maksymalną ilość danych >>> czytaj tutaj

 

Jakie są główne zadania hurtowni danych?

Hurtownia danych jest swoistym zapleczem informacyjnym. Pomaga zcentralizować zasoby firmy, gromadząc je w jednym miejscu. Każdy uprawniony pracownik ma do nich dostęp zawsze wtedy, kiedy tylko tego potrzebuje. Ponieważ wszystkie dane są archiwizowane, stanowią ogromne źródło wiedzy o przedsiębiorstwie.

Zadaniem hurtowni nie jest bowiem tylko przechowywanie i udostępnianie informacji. Taka specjalistyczna baza przede wszystkim jest częścią systemu wspomagania decyzji oraz elementem BI. Zawiera ogromną ilość danych historycznych oraz cały czas dopisuje wszystkie najnowsze dane, dlatego pomaga na bieżąco śledzić kondycję przedsiębiorstwa. Do tego rejestruje wszystkie dynamiczne zmiany i pozwala łatwo porównywać stan aktualny z przeszłym. W ten sposób można wykryć ewentualnie nieprawidłowości oraz od razu stosownie na nie zareagować. Przy okazji da się odkryć niewykorzystany potencjał czy ciekawe możliwości, np. ograniczenia kosztów.

Hurtownia danych wspiera również tzw. On-Line Analytical Processing, czyli proces przetwarzania zasobów na bieżąco. Polega na ekstrahowaniu i analizowaniu danych, które wskazują istnienie widocznych trendów w działaniu firmy. Na tej podstawie można ocenić, jak rozwija się przedsiębiorstwo oraz na co powinno się zwrócić uwagę. Dzięki temu da się lepiej podejmować ważne decyzje biznesowe, ponieważ można precyzyjnie przewidzieć ich skutki.

 

Dlaczego warto korzystać z hurtowni danych?

Korzystanie z hurtowni danych ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Znacznie ułatwia i przyspiesza codzienną pracę, wspierając większość procesów. Zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych informacji, przy okazji dbając o ich bezpieczeństwo. Przechowywanym w hurtowni zasobom nie zagrażają awarie sprzętu, przypadkowe, omyłkowe działania pracowników czy ataki z zewnątrz. Dzięki temu ma się pewność, że najważniejsze dane nie zostaną przypadkiem skasowane, uszkodzone, zmodyfikowane czy przekazane w niepowołane ręce.

Przede wszystkim hurtownia danych pomaga jednak bardziej odpowiedzialnie zarządzać firmą. Mając świadomość tego, jaka jest jej aktualna kondycja oraz jak wyglądają prognozy na przyszłość, można lepiej wprowadzać stosowne zmiany oraz podejmować inne kluczowe decyzje. Takie podejście szybko może przyczynić się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Hurtownia danych jest niezwykle przydatnym narzędziem, które znacznie usprawnia funkcjonowanie firmy. Odpowiednio przystosowane rozwiązania IT pomagają profesjonalnie radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi ze stale rosnącej ilości informacji. Nowoczesna, analityczna baza danych jest więc wręcz niezbędna w przypadku średnich i większych przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoje udziały oraz poprawić pozycję na rynku.

  • Wiedza
  • Blog
  • Hurtownia danych – dlaczego warto ją mieć?