Korzyści wdrożenia systemu klasy MDM

W wielu przedsiębiorstwach wykorzystuje się programy dbające o jakość informacji (hurtownie danych czy platformy BI). Już na etapie ich implementacji można zauważyć liczne problemy związane m.in. z niejednoznaczną interpretacją danych. Konieczne okazuje się tworzenie słowników umożliwiających uniwersalną kategoryzację pojęć. Taka sytuacja jest świetnym punktem wyjścia dla pierwszego etapu wdrażania systemu MDM.

Do zdobytych już doświadczeń i ustalonych wniosków należy dodać odpowiednie narzędzia IT, które pozwolą połączyć słowniki z zaawansowanymi procedurami zarządzania jakością i spójnością danych. Wtedy łatwiej zidentyfikuje się nieprawidłowości, a także wprowadzi się odpowiednie reguły i procesy korygujące.


Analityczny system MDM nie rozwiązuje jednak problemów u źródła. Taka funkcjonalność jest możliwa wtedy, gdy dane są przetwarzane w informacje, a następnie poddawane biznesowej interpretacji.
Operacyjny system MDM m.in. eliminuje błędy, usuwa duplikaty i wzbogaca dane. Jest odpowiedzialny m.in. za hierarchie, atrybuty, parametry źródłowe czy standaryzację. Po jego wdrożeniu powstaje zestaw referencyjnych danych podstawowych. Jest on udostępniany innym systemom, a także użytkownikom. Wtedy MDM staje się centralnym źródłem wszystkich słowników danych, dlatego to od niego zależy ich właściwa interpretacja.Dlaczego warto wdrożyć system MDM?

 

> Daje dostęp do skonsolidowanego źródła danych podstawowych, przez co ułatwia wyszukiwanie niezbędnych informacji, usprawnia komunikację, a także poprawia operacyjne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

 

> Ma niewątpliwy wpływ na jakość i wiarygodność danych, ponieważ m.in. uzupełnia braki, usuwa błędy oraz dba o aktualność czy zgodność z wymaganiami RODO.

 

> Pozwala w najlepszy sposób zapanować nawet nad największymi zbiorami danych, ponieważ automatyzuje wiele procesów związanych np. z ujednolicaniem, łączeniem, deduplikowaniem czy standaryzacją danych. Dzięki niemu oszczędza się sporo czasu dotychczas przeznaczonego na ręczne porządkowanie i archiwizowanie np. istotnych dokumentów.

 

 

>>> Integruj dane z wielu źródeł - zapoznaj się z systemem bi MDM

 

 

Pełna kontrola nad danymi pozwala nie tylko sprawnie osiągać wyznaczone cele biznesowe, ale też wytyczać nowe. Do tego pomaga wykryć ewentualne nieprawidłowości i szybko je usunąć, tak by nie odbiły się na wynikach ani renomie firmy. Zmiana podejścia do tego zagadnienia może więc okazać się ważnym przełomem dla przedsiębiorstwa.

System Master Data Management pozwala w pełni korzystać z bogactwa danych podstawowych. 

Świadomie zarządzanie przedsiębiorstwem pomaga osiągnąć wiele wymiernych korzyści. Kluczowe decyzje powinny być podejmowane na podstawie twardych danych, dlatego zawsze warto mieć do nich dostęp. Prawidłowe, uporządkowane i aktualne informacje biznesowe to klucz do sukcesu.

  • Wiedza
  • Blog
  • Korzyści wdrożenia systemu klasy MDM