NLP w sektorze usług prawniczych

Zaawansowane narzędzia IT oraz sztuczna inteligencja są współcześnie coraz częściej wykorzystywane także przez kancelarie prawnicze oraz działy prawne przedsiębiorstw. Nowoczesne rozwiązania pozwalają usprawnić obieg dokumentów oraz zapanować nad dużymi bazami danych, znacznie ułatwiając codzienną pracę. Wyjaśniamy jaką rolę pełni NLP w sektorze usług prawniczych i dlaczego warto rozwijać tę technologię!

 

NLP a usługi prawnicze

NLP (ang. Natural Language Processing – przetwarzanie języka naturalnego) to interdyscyplinarna dziedzina zajmująca się rozwojem automatycznych metod analizy danych i informacji, a także generowaniem naturalnego języka przez komputery. Współcześnie jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji technologicznej, dzięki której człowiek już niedługo z powodzeniem będzie mógł być zastępowany w wielu sytuacjach przez maszyny. Celem aktualnie obserwowanych przemian jest maksymalne odciążenie pracowników różnych szczebli oraz usprawnienie wymiany informacji.

Dzisiejszy model usług w wielu sektorach stopniowo dostosowuje się do oczekiwań klientów przyzwyczajonych do szybko odbywających się procesów oraz komunikacji w czasie rzeczywistym. 
Z tego względu coraz bardziej potrzebne są inteligentne technologie – szczególnie w branżach, w których przetwarzane są duże ilości danych oraz ważnych dokumentów. NLP w sektorze usług prawnych znajduje szerokie zastosowanie. Głównie technologię tę wykorzystuje się do przeglądu i standaryzacji dokumentów. Digitalizacja tysięcy umów, odpisów, akt oraz innych istotnych pism procesowych jest dużym ułatwieniem, ale pliki te muszą być jeszcze odpowiednio archiwizowane oraz udostępniane. W przeciwnym razie można mieć taki sam problem z odszukaniem konkretnego dokumentu, jak w przypadku tradycyjnych archiwów.

Dla potrzeb kancelarii prawniczych rozwijane i udoskonalane są także inne zaawansowane technologie, związane m.in. z przetwarzaniem języka naturalnego czy uczeniem maszynowym. Dzięki nim można na bieżąco wydobywać cenne informacje ze stale rosnącej puli historycznych dokumentów prawnych. Komputer jest w stanie znacznie szybciej zapoznać się z ich treścią niż człowiek. Co więcej, sztuczna inteligencja potrafi coraz lepiej odczytywać faktyczny sens oraz kontekst tekstu, dlatego jej działanie nie opiera się już wyłącznie na frazach i słowach kluczowych. Wkrótce będzie w stanie całkowicie wyręczyć pracowników w najbardziej czasochłonnych, żmudnych pracach.

 

Jak można wykorzystać NLP w praktyce prawniczej?

Technologia NLP w znacznym stopniu usprawnia działanie kancelarii, działów prawnych w przedsiębiorstwach, firm zajmujących się doradztwem oraz innych instytucji związanych bezpośrednio z zagadnieniami prawniczymi. Przy pomocy nowoczesnych algorytmów można błyskawicznie wydobyć cenne informacje z ogromnej liczby uporządkowanych i nieustrukturyzowanych danych, zawartych w dokumentach prawnych. Pisma tego typu są wyjątkowo zawiłe oraz obszerne, dlatego automatyzacja procesu wyszukiwania jest wręcz konieczna dla lepszej organizacji pracy.

Dzięki narzędziom NLP można w kilka chwil odnaleźć konkretne precedensy w postanowieniach sądowych, klauzule w dokumentach oraz inne aktualnie potrzebne informacje. Nawet jeśli nie zna się numeru sprawy czy trudno jest ustalić słowa kluczowe, które mogłyby ułatwić wyszukiwanie, sprawnie dotrze się do właściwego dokumentu lub jego fragmentu.

Niezwykle przydatnym rozwiązaniem są np. inteligentne streszczenia, w pełni automatycznie przygotowywane przez komputer. Algorytm analizuje treść nawet kilkusetstronicowego dokumentu, a następnie generuje krótki abstrakt, z najważniejszymi słowami kluczowymi, numerami spraw, klauzulami itp. W ten sposób można szybko przeglądać archiwa oraz łatwo weryfikować wyniki wyszukiwania, by mieć pewność, że znalazło się dane potrzebne do dalszych działań.

 

Jakie korzyści daje stosowanie NLP w sektorze usług prawniczych?

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii NLP ma pozytywny wpływ na organizację pracy. W znacznym stopniu wpływa na skrócenie czasu, który trzeba by poświęcić na przeszukiwanie ogromnych zbiorów dokumentów w celu znalezienia konkretnego pisma czy istotnych informacji. Sztuczna inteligencja w kilka chwil dokładnie analizuje treść tekstów zgromadzonych w danej bazie danych. Dzięki temu szybko identyfikuje konkretne rodzaje postanowień i związane z nimi kluczowe terminy. Prawnik może w jak najkrótszym czasie dotrzeć po potrzebnych mu dokumentów, na których będzie bazował np. podczas wydawania opinii.

NLP może również szybko identyfikować m.in. rodzaje postanowień, trendy czy ryzyka w kontraktach. Korzystając ze wsparcia sztucznej inteligencji zespoły prawne mogą pracować nie tylko szybciej, ale też dokładniej. Odciążenie pracowników przyczynia się do zwiększenia ich wydajności oraz efektywności. Wiele badań wykazuje, że powtarzalne, nużące zadania przyczyniają się do większego poziomu zmęczenia oraz mogą demotywować do dalszej pracy. Czas zaoszczędzony na przeglądaniu archiwów można z powodzeniem przeznaczyć na realizację bardziej ambitnych i ważniejszych zadań. Ponieważ ostatecznie zostaną wykonane szybciej, pomagają spełnić oczekiwania klientów oraz pozytywnie wyróżnić się spośród konkurencji.

 

Stosowanie technologii NLP w sektorze usług prawniczych staje się coraz powszechniejszą praktyką. Nowoczesne narzędzia IT pozwalają lepiej zapanować nad ogromnym zbiorem danych, przyspieszając proces wykonywania kolejnych zadań. Przy tym minimalizuje ryzyko błędów i opóźnień oraz w dużym stopniu odciąża pracowników. Sztuczna inteligencja pomaga łatwiej odnaleźć się w meandrach stale zmieniającego się prawa. Nie ma żadnych wątpliwości, że będzie dynamicznie rozwijana w przyszłości także dla potrzeb tej branży.

  • Wiedza
  • Blog
  • NLP w sektorze usług prawniczych