Systemy Business Intelligence – wsparcie w procesach decyzyjnych

W obliczu postępującej informatyzacji i digitalizacji nawet niewielkie przedsiębiorstwa generują ogromne ilości danych. Te muszą być odpowiednio archiwizowane oraz udostępniane, ale też interpretowane. Ich wnikliwa analiza pozwala bowiem uzyskać wiele cennych wniosków, istotnych dla powodzenia obranej strategii biznesowej. Wyjaśniamy, jak działają dedykowane do tego systemy Business Intelligence!

 

Czym są systemy Business Intelligence?

Systemy Business Intelligence (w skrócie: BI) wyewoluowały z platform i programów informatycznych przeznaczonych do zarządzania przedsiębiorstwem. Stanowią zbiór technologii umożliwiających pozyskiwanie, zbieranie oraz przetwarzanie danych. Wykorzystują wewnętrzne i zewnętrzne bazy danych, arkusze kalkulacyjne, dokumenty dostępne w Sieci, systemy klasy ERP lub CRM itp. Gromadzą je oraz porządkują, tworząc tzw. Hurtownie danych – ujednolicone struktury, z których w łatwy sposób można szybko wydobyć pożądane informacje. Na ich podstawie zaawansowane algorytmy przeprowadzają wnikliwe analizy, których wyniki są prezentowane w automatycznie generowanych przejrzystych raportach.

Systemy BI znajdują zastosowanie we wszystkich organizacjach, w których tworzy się 
i gromadzi liczne dokumenty związane z realizowanymi procesami. Pozwalają przekształcić zawarte w nich nieustrukturyzowane i rozproszone dane w cenne informacje, które wspierają procesy decyzyjne. Ponieważ współcześnie technologia informacyjna stała się integralną częścią w zasadzie wszystkich branż i sektorów, rozwiązania tego typu cieszą się coraz większą popularnością. Wspierają koordynację oraz wykonywanie bieżących zadań, a także przyczyniają się do poprawy jakości zarządzania.

 

Jak działają systemy Business Intelligence?

Systemy Business Intelligence stanowią układ elementów o określonej strukturze. Zgromadzone przez algorytmy dane biorą udział w procesach ETL (ang. Extract, Transform and Load) – po wydobyciu są poddawane transformacji i agregacji. Kiedy zostaną skonwertowane do jednolitego formatu, oczyszczone oraz zintegrowane, mogą trafić do hurtowni danych. Dzięki aplikacjom analityczno-raportującym są dogłębnie interpretowane i analizowane. 
W ten sposób zostają przekształcone w informacje. Uzyskane w wyniku tego procesu wnioski są na koniec zbierane oraz prezentowane w czytelnej postaci. Przejrzyste wyniki oraz ich wizualizacje są niezwykle przydatne w wielu okolicznościach.

Nowoczesny system wspierany przez sztuczną inteligencję pozwala uzyskać cenne informacje związane z m.in. aktualnym stanem finansów i sprzedaży, przeszłymi oraz obecnymi relacjami z klientami lub dostawcami, efektywnością zarządzania czy skutkami stosowanych działań. O ile pewne fakty są raczej ogólnodostępne (np. wyniki sprzedaży), o tyle ich wnikliwa analiza oraz zestawienie z innymi czynnikami pozwala dojść do ciekawych konkluzji.

Każdy proces biznesowy pozostawia po sobie ślad w postaci danych. Surowy materiał nie zawsze może być odpowiednio wykorzystany, ale jeśli zostanie przekształcony w informację, staje się cennym zasobem. System BI pozwala go zmaterializować, tak by potencjalnie mógł przynieść jak najwięcej korzyści. Wygenerowane raporty mogą być wykorzystywane na różnych poziomach zarządzania. Pośrednio przekładają się na aktualną sytuację oraz konkurencyjność firmy. Technologia tego typu powoli jest uznawana za niezbędny element nowoczesnego przedsiębiorstwa. Samo pojęcie „Business Intelligence” zaczyna być również stosowane już nie tylko jako określenie rodzaju narzędzia IT, ale też jako koncepcja filozofii świadomego zarządzania.Dlaczego warto wdrożyć system Business Intelligence w swojej firmie?

System Business Intelligence jest niezwykle przydatnym narzędziem, które pozwala na bieżąco kontrolować sytuację w przedsiębiorstwie. Przedstawia przejrzysty obraz jej funkcjonowania, dzięki czemu można świadomiej podejmować kluczowe decyzje biznesowe. Każdy odpowiedzialny, doświadczony Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą dla procesu decyzyjnego są twarde dane oraz wiarygodne, aktualne informacje. Szczegółowe, a przy okazji przejrzyste raporty dzięki systemowi BI mogą być generowane całkowicie automatycznie, w zaledwie kilka chwil. Dzięki temu do ich przygotowania nie trzeba dodatkowo angażować analityków czy pracowników innych działów.

Analiza danych przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym pozwala odkryć jego ukryty potencjał, a nawet tworzyć prognozy na kolejne lata. Bardziej świadome zarządzanie wzmacnia pozycję firmy, a nawet daje szanse na jej poprawę. Przy okazji można również szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości czy niepokojące tendencje, by od razu znaleźć ich przyczynę oraz właściwe rozwiązanie problemu. Korzystanie z systemu BI pozwala więc ustrzec się przed błędami lub niekorzystnymi decyzjami, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

Informacje na temat kompleksowych usług w zakresie analityki biznesowej, wdrażania rozwiązań dla centrów raportowania, budowy hurtowni danych itp. można znaleźć na tutaj

Systemy Business Intelligence są nieocenionym wsparciem w procesach decyzyjnych. Dzięki nim można mieć pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem, ponieważ ma się świadomość jego faktycznego stanu. Wdrożenie takiego rozwiązania w odczuwalny sposób poprawia działanie całej firmy oraz przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju, dlatego technologia ta staje się powszechna. Już teraz można uznać ją za niezbędne wsparcie nowoczesnego przedsiębiorstwa.

  • Wiedza
  • Blog
  • Systemy Business Intelligence – wsparcie w procesach decyzyjnych