Technologia NLP – Przetwarzanie języka naturalnego. Przykłady użycia

Współcześnie komputery w coraz większym stopniu zaczynają „rozumieć” ludzką mowę i pismo. Przetwarzanie języka naturalnego pozwala w krótkim czasie wydobywać cenne informacje z ogromnych zbiorów nieustrukturyzowanych danych, zarazem dając do nich łatwy dostęp. Przedstawiamy przykłady wykorzystania technologii NLP w wybranych branżach i sektorach!

 

HoReCa – hotele, restauracje, kawiarnie

Restauracje i hotele otrzymują tysiące opinii, recenzji oraz ankiet na temat ogólnych wrażeń klientów. System NLP może szybko analizować publikowane w różnych miejscach wypowiedzi gości, m.in. wyszukując konkretne terminy związane z pozytywnym lub negatywnym doświadczeniem, np.:  „Na pewno jeszcze tu wrócę” lub „Nie polecam”.

Narzędzia do analizy tekstu przetwarzają informacje zwrotne, a następnie przechowują je w jednym miejscu, co pozwala je kontekstualizować oraz odpowiednio interpretować. Korzystając z tej technologii można w pełni zrozumieć doświadczenia klientów oraz wykryć problemy, które trzeba rozwiązać.
 

Marketing i reklama

Oprogramowanie do analizy tekstu jest wykorzystywane także przez zespoły marketingowe do przetwarzania i interpretowania opinii konsumentów o marce oraz oferowanych przez nią produktach czy usługach. Pozwala wprost określić potrzeby, pragnienia i problemy klientów.

Technologia NLP może być stosowana do analizy rozmów online, wiadomości e-mail oraz innych form komunikacji tekstowej. Korzystając z pozyskanych informacji, można zaprojektować komunikację, która spełnia oczekiwania klientów. Następnie w podobny sposób da się ocenić skuteczność reklam – technologia NLP analizuje interakcje oraz dane sprzedażowe i ankietowe pozyskane w czasie trwania danej kampanii.

Analiza tekstu może wesprzeć również automatyzację marketingu i systemów poczty elektronicznej. Specjalne oprogramowanie czyta, przetwarza i kategoryzuje treści, a zgromadzone dane mogą być wykorzystywane do planowania przyszłej korespondencji.


Opieka zdrowotna

Placówki medyczne posiadają dostęp do ogromnej ilości nieustrukturyzowanych danych pochodzących z różnych miejsc. Korzystając z odpowiedniej technologii NLP, można łatwo połączyć wszystkie elementy dokumentacji. Ich analiza pozwala podnieść jakość świadczonych usług.
Pacjenci często wypełniają ankiety na temat m.in. podejścia lekarzy, zachowania pielęgniarek, stosowanych metod leczenia itp. Dane te również mogą być przetwarzane przez programy do analizy tekstu. Dzięki nim można zdobyć cenne informacje, związane m.in. z leczonymi dolegliwościami, postawą pracowników czy nawet wyposażeniem placówki.

Każdy otwarty tekst da się przetworzyć za pomocą narzędzi do analizy tekstu, w tym m.in zapisy rozmów z lekarzami, wyniki z laboratorium czy komentarze pacjenta. W krótkim czasie system jest w stanie wydobyć najważniejsze informacje, które mogą pomóc podjąć istotne decyzje, np. co do dalszych metod leczenia.
Organizacje medyczne i farmaceutyczne mogą też dzięki NLP monitorować trendy dotyczące np. stosowanych leków.

 

 

>>> Znajduj informacje, których szukasz >>> czytaj tutaj

 

Firmy ubezpieczeniowe

Technologia przetwarzania języka naturalnego stanowi doskonałe wsparcie w wielu procesach mających pomagać klientom w zarządzaniu ich sytuacją ubezpieczeniową. Pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz problemy, ponieważ jest wyjątkowo przydatna przy analizie wniosków oraz wszystkich innych dokumentów.

Zespoły ubezpieczeniowe mogą korzystać z oprogramowania do eksploracji i analizy tekstu także do wykrywania oszustw czy innych nadużyć, np. znajdowania fałszywych roszczeń. NLP przyczynia się do błyskawicznego namierzania podejrzanych działań, przez co minimalizuje ryzyko wyłudzeń i malwersacji.
 

HR i administracja

Osoby pracujące w zespole kadr doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak trudne jest śledzenie doświadczeń pracowników, sortowanie życiorysów i podań o pracę czy zarządzanie wewnętrznymi sytuacjami. Technologia NLP także w tym przypadku pomaga uporządkować ogromne ilości danych.

Zespoły HR mogą wykorzystywać technologię przetwarzania języka do analizy ankiet pracowników, by najlepiej poznać ich potrzeby, oczekiwania, a także problemy. Po uzyskaniu konkretnych wniosków łatwiej jest wprowadzić stosowne zmiany, które przyczynią się do poprawy atmosfery w miejscu pracy.

Systemy NLP doskonale sprawdzają się również w procesie rekrutacji. Pozwalają sprawnie przeanalizować setki dokumentów przesyłanych przez osoby odpowiadające na ogłoszenie. W ten sposób da się łatwo wyselekcjonować najlepszych kandydatów na dane stanowisko.
 

Kancelarie prawne

Każda sprawa prawna wiąże się z ogromną ilością zgromadzonych materiałów. Jeśli chce się zapewnić najlepszą obsługę swoim klientom, konieczne jest szybkie dotarcie do kluczowych informacji. Narzędzia do analizy tekstu pozwalają w pełni zapanować nawet nad największymi bazami danych.
System NLP pomaga szybko odszukać udokumentowane przypadki z poprzednich spraw, korzystając ze streszczeń i opcji porównywania do dokumentów podobnych. Przy okazji może analizować wszystkie zebrane dane, by odkryć zależności lub znaleźć przypadki powiązane z określonymi tematami.

Technologia przetwarzania języka jest także przydatna na etapie ustalania szczegółów współpracy. Szybki przegląd umów pozwala wydobyć kluczowe informacje, tak by żadna kwestia nie została pominięta.

Analiza tekstu daje również świetne efekty przy przeglądzie opinii byłych klientów. Korzystając z niej można na bieżąco kontrolować poziom zadowolenia oraz wykrywać ewentualne niedociągnięcia i problemy, które trzeba wyeliminować.
Technologia przetwarzania języka naturalnego z powodzeniem znajduje zastosowanie w różnych branżach. Dzięki niej można w jeszcze lepszy sposób obsługiwać klientów, przy okazji usprawniając wiele procesów oraz odciążając swoich pracowników. Każde nowoczesne przedsiębiorstwo powinno rozważyć wdrożenie systemów NLP.

 

>>> Jakie jeszcze możliwości daje technologia NLP?  >>> zapytaj nas

  • Wiedza
  • Blog
  • Technologia NLP – Przetwarzanie języka naturalnego. Przykłady użycia