Zalety kolumnowych hurtowni danych

Współcześnie przedsiębiorcy muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi nie tylko z przechowywaniem i zarządzaniem ogromnych ilości danych, ale też ich analizą. Bez nowoczesnych narzędzi IT można doprowadzić do chaosu informacyjnego, który odbije się na kondycji firmy. Aktualnie najskuteczniejszym rozwiązaniem są kolumnowe hurtownie danych. Wyjaśniamy czym są, jak działają oraz jakie mają.

Czym są kolumnowe hurtownie danych?

Hurtownie danych (ang. data warehouses) są wyspecjalizowanymi, ogromnymi bazami danych, które są wykorzystywane nie tylko do archiwizacji, ale też działań analitycznych. Pozwalają błyskawicznie zdobyć niezbędne informacje ze zbioru danych obejmującego nawet setki terabajtów, stale dostosowując się do zmieniających się wymagań. Takie bazy zwykle posiadają duże organizacje handlowe, a także firmy usługowe, szpitale, linie lotnicze, hotele, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne itp.

Kolumnowe hurtownie zgodnie z nazwą przechowują dane w kolumnach, a nie w wierszach. 

W standardowych systemach wierszowych podczas przetwarzania zapytania odczytywane są wszystkie wiersze i kolumny – także te, których nie dotyczy zapytanie. Wyszukiwanie można zoptymalizować za pomocą m.in. indeksów bitmapowych, kostek danych czy wizualizacji, ale w przypadku wielu baz jest to zdecydowanie za mało efektywne. W ten sposób zużywa się ogromne ilości pamięci masowej, a do tego często ma się problemy z szybką aktualizacją danych.
 

Architektura kolumnowa znacznie usprawnia realizację zapytań, eliminując niepotrzebne operacje wejścia-wyjścia na dyskach i w pamięci operacyjnej. Dzięki temu jest od 20 do nawet 100 razy szybsza.

 

Jakie są zalety kolumnowych hurtowni danych?
 

Kolumnowe hurtownie danych są uznawane obecnie za najnowocześniejsze, najwydajniejsze, najwygodniejsze w obsłudze i najbardziej opłacalne rozwiązanie. Przede wszystkim bazy z tak porządkowanymi kolumnami są intensywnie skompresowane, przez co zajmują nawet do 90% mniej miejsca. Prędkość procesorów rośnie o wiele szybciej niż przepustowość dysków, dlatego w tej technologii nie wykorzystuje się dyskowych operacji wejścia-wyjścia, a cykle procesora. W efekcie dane są przechowywane w bardziej kompaktowej postaci, dlatego zapytania są realizowane w znacznie krótszym czasie.
 

Hurtownie kolumnowe obsługują także rozproszone przetwarzanie (ang. grid computing). Dane są przechowywane w nich w postaci zbiorów posortowanych kolumn, nazywanych projekcjami. Te są zapisywane na maszynach tworzących sieć (węzłowy klaster), przez co mogą zawierać odpowiednio posortowane zestawy danych z poszczególnych kolumn. Umożliwia to łatwy dostęp do danych oraz poprawia wydajność wyszukiwania. Dodatkowo zwiększają ją definicje logicznych schematów oraz zapytania SQL.
 

Poza tym, kolumnowe hurtowne danych posiadają niezbędne mechanizmy zabezpieczające, które zapobiegają zakłóceniom nawet w razie awarii. Dzięki nim minimalizuje się stopień pogorszenia wydajności bazy danych wynikający z konieczności rejestracji w dziennikach czy dwuetapowego zatwierdzania transakcji.

Pozyskaj maksymalną ilość danych - sprawdź nasze usługi budowy hurtowni danych
 

Co więcej, takie hurtownie z powodzeniem współpracują z różnymi popularnymi narzędziami IT przeznaczonymi do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL – ang. Extract, Transform and Load) czy analizy danych biznesowych (BI – ang. Bussines Intelligence). Pozwalają bardziej świadomie prowadzić interes, na bieżąco monitorując jego kondycję. Korzystając z nowoczesnej, szczegółowej analityki można bowiem lepiej podejmować strategiczne decyzje.
 

Jakie korzyści dają kolumnowe hurtownie danych?

  • Kolumnowe hurtownie danych są elastyczne, skalowalne i łatwe w zarządzaniu.
  • Pomagają zapanować nad ogromnymi ilościami danych w skali Exabyte – archiwizują je, porządkują oraz zabezpieczają.
  • Dzięki nim można szybko znaleźć niezbędne informacje oraz otrzymać potrzebne analizy.
  • Do tego bez problemu integrują się z istniejącymi już narzędziami BI oraz ETL, dlatego idealnie uzupełniają wdrożone wcześniej rozwiązania.
    Architektura kolumnowa doskonale wspiera również zaawansowaną analitykę biznesową. Z jej pomocą można w każdej sytuacji podejmować kluczowe decyzje na podstawie twardych danych, co pozwala uniknąć błędów. W ten sposób analiza bezpośrednio przyczynia się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także daje realne szanse na rozwój.

 

Liczne zalety kolumnowych hurtowni danych sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z tego rozwiązania. Ponieważ są znacznie unowocześnionym narzędziem, minimalizują czas operacji zapisu i odczytu z twardych dysków, a do tego zapewniają obsługę środowisk przetwarzania rozproszonego. Warto wybrać taki wariant, jeśli w kwestii zarządzania danymi ma się na względzie bezpieczeństwo, wydajność oraz wygodę.

  • Wiedza
  • Blog
  • Zalety kolumnowych hurtowni danych