Zarządzanie jakością danych – ekskluzywna moda czy niezbędna konieczność?

Dane pozyskiwane i przetwarzane przez przedsiębiorstwa mają obecnie ogromne znaczenie w procesie podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Z tego powodu zarządzanie jakością danych to jedno z kluczowych działań, które mogą pomóc w zdobyciu przewagi nad konkurencją.

 

Wysoka jakość danych w firmie - przed czym chroni?
Dane kontaktowe klientów, zestawienia sprzedażowe, analizy rynkowe, statystyki działań marketingowych – każdego dnia w przedsiębiorstwach na całym świecie pozyskuje się i przetwarza miliony informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczych.
Na ich podstawie podejmowane są kluczowe założenia strategiczne, wytyczane kierunki działania oraz planowana strategia promocyjna.

Z tego powodu managerowie, którzy chcą opierać swoje decyzje na solidnych fundamentach, wprowadzają w przedsiębiorstwach narzędzia do zarządzania jakością danych. Tym samym chronią swoje biznesy m.in. przed:

 

> błędnymi decyzjami popartymi analizami nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, prowadzącymi do obniżania potencjalnych dochodów lub wręcz generowania strat w przedsiębiorstwie,

> nadszarpnięciem zaufania klientów poprzez przekazywanie im nieodpowiednich informacji przechowywanych w firmowych bazach danych,

> grzywnami wynikającymi z nieprawidłowego pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza w kontekście zmian przepisów związanych z wejściem w życie RODO.


Niekompletne, niezgodne z rzeczywistością lub pozyskiwane w nieprawidłowy sposób dane nie stanowią dużej wartości biznesowej. Dodatkowo mogą przyczynić się do poważnych problemów przedsiębiorstwa. Dlatego też dbanie o ich wysoką jakość nie powinno być odbierane jako ekskluzywna moda, lecz niezbędna konieczność.

 

>>> Spójne i efektywne procesy zarządzania jakością danych >>> czytaj tutaj

Jak zarządzać jakością danych w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie jakością danych w przedsiębiorstwie to proces wymagający odpowiednich, dedykowanych narzędzi. Narzędzia te mają za zadanie zapewnienie stałego nadzoru nad przetwarzanymi danymi na każdym etapie ich biznesowego cyklu życia. W BI Insight przygotowaliśmy odpowiedni zestaw rozwiązań, który jesteśmy w stanie zaimplementować w Twojej firmie w prosty sposób.
Najbardziej popularne, to:

 

bi Data Quality Management – narzędzie automatyzujące proces zarządzania jakością danych, zapewniające stały nadzór nad procesem ich przetwarzania i na bieżąco wykrywające wszelkie nieprawidłowości.

 

bi Master Data Management – narzędzie służące do skonsolidowania informacji pochodzących z różnych źródeł wraz z automatycznym uzupełnianiem brakujących danych.


Wdrażając odpowiedni system służący zarządzaniu jakością danych w przedsiębiorstwie, zyskujesz potężne narzędzie zwiększające Twoją konkurencyjność na rynku. Poprawne i kompletne informacje pozwolą Ci jeszcze skuteczniej przeanalizować stan zarówno Twojego przedsiębiorstwa, jak i branży, w której działasz. To z kolei sprawia, że możesz podejmować na podstawie otrzymanych wyników trafne decyzje biznesowe.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemów zarządzających jakością danych, skontaktuj się z nami. W BI Insight chętnie przedstawimy możliwości naszych narzędzi i pokażemy Ci, w jaki sposób przyczynią się one do zwiększenia Twoich przychodów.

  • Wiedza
  • Blog
  • Zarządzanie jakością danych – ekskluzywna moda czy niezbędna konieczność?