Rozwiązania dla branż

Szeroka oferta rozwiązań w zakresie zarządzania danymi, zarządzania bazami danych, monitorowania i poprawiania jakości danych oraz repozytorium danych podstawowych.

  • Firma
  • Branże

Jesteśmy ekspertem w rozpoznawaniu wyzwań w różnych branżach. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie wdrożenia, proponując im dedykowane rozwiązania.

ENERGETYKA | PRZEMYSŁ

Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań.

Przeprowadzanie korekt eksperckich prognoz.

Udoskonalenie procesu zakupu energii.

Wykrywanie awarii i anomalii w procesie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

Zbudowanie mechanizmów wykrywających fakt poboru energii elektrycznej w sposób nielegalny.

Monitorowanie procesu produkcji i dystrybucji energii w czasie rzeczywistym.

Analiza sezonowości sprzedaży produktów i usług.

Wielopoziomowy rachunek marż

BANKOWOŚĆ

Segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań.

Budowa modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do zakupu produktów lub usługi banku.

Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta.

Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta.

Wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów.

Budowę, kalibrację, ocenę oraz wdrożenie modeli scoringu aplikacyjnego i behavioralnego, oraz tworzenie kart scoringowych na podstawie wyników.

Stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu nadużyciom, wyłudzeniom oraz praniu brudnych pieniędzy.

MEDIA

Segmentacja odbiorców.

Analiza zachowań odbiorców.

Optymalizacja procesów technicznych i biznesowych.

Monitorowanie jakości oraz optymalizacja procesów biznesowych i technicznych dzięki autorskiemu rozwiązaniu biDQM.

Stworzenie mechanizmów rekomendacji treści, produktów i ofert.

Wykorzystanie danych i mocy obliczeniowej platformy Hadoop.

Dostarczanie rekomendacji w czasie rzeczywistym.

Prognozowanie wyników finansowych.

Ubezpieczenia

- Budowa modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do przedłużenia polisy.

Segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań.

- Analityczne wsparcie kampanii marketingowych.

- Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta.

- Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta.

- Stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu wyłudzeniom.

- Wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów.

TELEKOMUNIKACJA

Segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań.

Budowanie modeli predykcyjnych przewidujących przyczynę oraz skłonność klientów do odejścia.

analityczne wsparcie kampanii marketingowych.

Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta.

Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta.

Prognozowanie wyników finansowych.

Stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu próbom nadużyć.

Przewidywanie awarii sieci telekomunikacyjnej.

Wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów.

OPIEKA ZDROWOTNA

Poszukiwanie rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania placówek medycznych.

Określenie realnej wartości świadczeń medycznych i ich jakości ocena pracy personelu medycznego i sposobu wykorzystania rożnych zasobów niezbędnych do wykonania procedur medycznych. 

Redukcja oszustw i nadużyć związanych z realizacją procedur medycznych 
koordynacja procesów medycznych z rożnego typu narodowymi programami ochrony zdrowia.

Rkrócenie czasu podejmowania decyzji klinicznych o zastosowaniu najlepszych terapii w określonych przypadkach medycznych.

Stworzenie jednego, centralnego repozytorium informacji o pacjencie.

Handel

Segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań.

Budowanie modeli predykcyjnych przewidujących skłonności klientów do zakupu.

Analiza lojalności klientów.

Badanie preferencji klientów pod względem koszyka zakupowego.

Analityczne wsparcie kampanii marketingowych.

Analiza obszaru sprzedaży.

Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta.

Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta.

Analiza zapotrzebowania magazynowego.

Badanie funkcjonowania sieci sprzedaży i mierzenie jej efektywności.

Prognozowanie wyników finansowych.

Produkcja

Analiza wydajności linii produkcyjnych.

Mierzenie intratności produkcji.

Analiza wykonania planu produkcji.

Raportowanie z zakresu jakości surowca.

Raporty podsumowań parametrów i odpadów produkcyjnych.

Monitoring terminowości dostaw.

Analiza rotacji magazynowej i zalegania.

Analiza ruchów towarów na magazynie.

Raportowanie oraz eksploracja zwrotów i reklamacji.

Potrzebujesz doradztwa?

Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
+48
Szukaj

    Klikając w okienko, zgadzam się na użycie moich danych, które będą wykorzystane tylko do obsługi tego zapytania.