Platformy danych

Rozwiń swoje możliwości analityczne. Przejmij kontrolę nad swoimi danymi
z zaawansowaną platformą danych.

 • Obszary rozwiązań
 • Data Platform

Przejmij kontrolę
nad swoimi danymi 

Organizacje tworzą więcej danych niż kiedykolwiek i dążą do wykorzystania jak największej ilości tych danych w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej, zwiększenia rozpoznawalności marki czy osiągnięcia innych wymiernych i niewymiernych korzyści biznesowych.

Wdrożenie platformy danych to jeden z kroków pozyskania wartości z tych danych. Jest to fundament, który obsługuje wszystkie działania związane z danymi, od ich pozyskiwania po analizę i wizualizację.

bi Master Data Management

bi Data Quality Management

bi Data Catalog & Business Glosary

bi Data Discovery

Pokazujemy wartość Twoich danych

Wdrażamy platformy danych w chmurze, lokalnie lub hybrydowo
Pomagamy w modernizacji technologii i transformacji w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na danych w całej firmie.

Platforma danych

to zintegrowany zestaw technologii, które wspólnie zaspokajają kompleksowe potrzeby organizacji w zakresie danych w całym spektrum systemów.
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DO ANALITYKI DANYCH Z ZESTAWEM PRECYZYJNIE DOBRANYCH BIBLIOTEK I APLIKACJI, ZINTEGROWANYCH W SPOSÓB POZWALAJĄCY NA EFEKTYWNĄ PRACĘ I HARMONIJNE DOŚWIADCZENIA WYKORZYSTUJĄCYCH JE INŻYNIERÓW I ANALITYKÓW DANYCH.
Obsługuje wszystkie typy danych, w tym dane ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane. Jest skalowalna i integruje się ze wszystkimi innymi systemami w przedsiębiorstwie.
Przechowywanie danych

Przechowywanie i przetwarzanie danych, tworzenie nowych potoków danych w celu dostarczania przypadków użycia i produktów danych na dużą skalę.

Pełny widok danych

Zapewnia użytkownikom pełny widok danych i umożliwia im łatwy dostęp do danych i ich analizy.

Samoobsługa

Przyśpieszenie procesów analitycznych dzięki samoobsłudze w dostępie do gotowych danych.

Zarządzanie danymi

Umożliwia pozyskiwanie, zarządzanie, przechowywanie, przygotowywanie, dostarczanie i zarządzanie danymi oraz stanowi warstwę bezpieczeństwa dla użytkowników i aplikacji.

Integracja źródeł

Szybkie wdrożenie nowych pracowników -integracja różnych źródeł informacji i danych. Natychmiastowe zrozumienie danych w organizacji.

Czas rzeczywisty

Dostęp do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym umożliwia szybsze zrozumienie i zaangażowanie w nowe zadania.

PROBLEMY, Z KTÓRYMI MOGLI SPOTKAĆ SIĘ KLIENCI I PD BĘDZIE DOBRYM ROZWIĄZANIEM

Problem z przewidywalnością kosztów wykorzystywania chmury publicznej
Problem z volume: klasyczna baza relacyjna, wolumen danych – kolumnowe bazy danych

3V lub5V

 • cloud native

Niektóre przypadki użycia platformy danych:

 • Tworzenie aplikacji kontekstowych opartych na danych
 • Przechowywanie i zarządzanie danymi we wszystkich ich odmianach
 • Analizowanie danych w całym spektrum typów danych przy użyciu jednego interfejsu zapytań
 • Wyświetlanie danych za pomocą aplikacji opartych na świadomym wyszukiwaniu
 • Wizualizacja danych jako całości
 • Raportowanie ponad silosami danych i granicami organizacyjnymi
 • Monitorowanie i zarządzanie danymi, w tym ich ładem, bezpieczeństwem, pochodzeniem i wartością zasilanie, rozszerzanie i pozyskiwanie danych z innych repozytoriów danych, takich jak hurtownie danych, jeziora danych
 • Czyszczenie i wzbogacanie danych do wykorzystania w analityce opartej na sztucznej inteligencji.
 • Przeprowadzanie analizy opartej na obiektach i działaniach z wykorzystaniem wiedzy o danych, a nie samych danych.

Biznes i analityka:

Platformy danych wspierają organizacje w analizie danych biznesowych, monitorowaniu wyników, identyfikowaniu trendów rynkowych i konsumenckich, prognozowaniu popytu, optymalizacji procesów operacyjnych, analizie efektywności marketingowej oraz podejmowaniu decyzji strategicznych.

Finanse i bankowość:

W sektorze finansowym platformy danych są wykorzystywane do zarządzania ryzykiem, oszacowywania wartości, analizy portfeli, detekcji oszustw, personalizacji ofert, rekomendacji inwestycji, analizy rynków finansowych oraz monitorowania zgodności z przepisami.

Opieka zdrowotna:

Platforma danych wspiera analizę danych medycznych, diagnostykę, prognozowanie chorób, personalizację leczenia, optymalizację procesów szpitalnych, zarządzanie danymi pacjentów, analizę danych genetycznych oraz wspiera badania kliniczne.

Przemysł i produkcja:

Monitorowanie i analiza danych z czujników IoT, optymalizacja procesów produkcyjnych, planowanie zapasów, prognozowanie awarii maszyn, analiza jakości, optymalizacja łańcucha dostaw oraz doskonalenia efektywności energetycznej.

Handel i e-commerce:

Wsparcie analizy danych dotyczących zachowań klientów, segmentacji klientów, personalizacji ofert, rekomendacji produktów, analizy koszyków zakupowych, prognozowanie popytu oraz zarządzanie zapasami.

Badania naukowe:

Analizy danych eksperymentalnych, modelowanie numeryczne, przetwarzanie danych pomiarowych, analizy genomów, symulacje, odkrywania nowych związków i wzorców oraz wspieranie badań interdyscyplinarnych.

Zobacz nasze wdrożenia

Platforma danych może być lokalna, w chmurze lub hybrydowa. W idealnym przypadku jest to rozwiązanie jednego dostawcy lub może to być połączenie zintegrowanych najlepszych w swojej klasie technologii (chociaż podejście skoncentrowane na integracji zwiększa złożoność). Ponadto platforma danych musi być w stanie skalować się, aby zaspokoić potrzeby organizacji jako całości.

Podstawowe wartości
i funkcjonalności jakie są oczekiwane od koherentnej i elastycznej platformy analitycznej:

komplementarność poszczególnych narzędzi wykluczająca jednocześnie zbyteczne nakładanie się obszaru ich odpowiedzialności przy pokryciu wszystkich etapów projektu data science,

bezproblemowa aktualizacja i gwarancja bezpieczeństwa platformy przez zapewnienie kompatybilność bibliotek oraz wersji modułów oprogramowania,

niska bariera wejścia dzięki powszechnie znanym komponentom składowym pochodzącym z zaufanych przez społeczność repozytoriów.

TECHNOLOGIA / INŻYNIERIA DANYCH

Podział na elementy składowe PD ?? – do omówienia

 • Unified Analytics
 • Data Fabric?

Odblokuj wartość Twoich danych

Pozwól nam odkryć wartość twoich danych,
by móc podejmować trafne decyzje. Napisz do nas.
+48
Szukaj

  Klikając w okienko, zgadzam się na użycie moich danych, które będą wykorzystane tylko do obsługi tego zapytania.