Warunki korzystania z portalu

Własność Strony Internetowej 

Właścicielem i operatorem portalu dataserve.eu jest DataServe S.A. z siedzibą przy ul. Jagiełły 4/U3, 02-495 Warszawa.
Strona Internetowa zawiera informacje i materiały o działalności firmy DataServe S.A. oraz oferowanych produktach.

Zasady korzystania serwisu portalowego DataServe
  1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

  2. Dostęp do wiedzy udostępnionej na portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

  3. Dostęp co do zasady nie wymaga dostarczania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

  4. Dostęp do takich usług jak: newsletter, archiwum może być uzależniony od podania informacji kontaktowych.

  5. Informacje i materiały zamieszczone na Stronie Internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  6. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.

 

Jeśli użytkownik nie akceptuje powyższych warunków, traci tym samym uprawnienie do korzystania z serwisu portalowego.

DataServe S.A. zastrzega sobie prawo zmiany informacji i materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników.

 

Znaki towarowe

W treści portalu zostały użyte: zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe oraz loga firmowe, zastrzeżone zarówno przez DataServe S.A. jak i firmy i osoby trzecie. Udostępniając te wartości, DataServe S.A. nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

Prawa autorskie

Jeżeli nie określono inaczej: pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk, animacje, wszelkie inne informacje,  sposób ich graficznej prezentacji, a także wygląd i struktura Portalu podlegają prawom autorskim firmy DataServe S.A. Portal ani żadna część informacji tam zamieszczona nie może być kopiowana, rozpowszechniana, rozprowadzana lub modyfikowana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy DataServe S.A.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje i materiały zawarte w portalu mają na celu wyłącznie dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji, których w żadnym wypadku nie należy traktować, jako świadczenie usług doradczych.

DataServe S.A. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej.

  • Polityka portalu