Inteligentne przetwarzanie dokumentów

Rozwiązanie DoRIS do analizy tekstu ułatwiające dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy zgromadzonej w postaci nieustrukturyzowanych dokumentów, składowanych w zasobach lokalnych oraz w chmurach prywatnych i publicznych.

  • Produkty
  • DoRIS - inteligentne przetwarzanie dokumentów

Precyzyjne dotarcie do dokumentów
zawierających odpowiedź na Twoje pytania

Minimalizacja czasu dotarcia do informacji.

Centralizacja dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych.

Zmniejszenie pracochłonności wytworzenia dokumentu.

Efektywna nawigacja po zasobach wiedzy.

Co to jest Intelligent Document Processing?

Intelligent Document Processing (IDP) to zaawansowana technologia, która wykorzystuje sztuczną inteligencję (SI) i automatyzację procesów biznesowych do przetwarzania i zarządzania dokumentami w organizacjach.

Głównym celem IDP jest umożliwienie firmom efektywnego zbierania, analizowania, klasyfikowania oraz ekstrahowania informacji z różnego rodzaju dokumentów, takich jak faktury, umowy, formularze czy e-maile.

Kluczowymi elementami IDP są rozpoznawanie tekstu (OCR), rozumienie języka naturalnego, uczenie maszynowe i automatyczna kategoryzacja dokumentów.

Inteligentna Baza Wiedzy

Powered by DoRIS

Document Repository Intelligent Search DoRIS jest bazą wiedzy zasilaną wewnętrznymi dokumentami organizacji z możliwością rozszerzenia o zewnętrzne zasoby internetowe.

Jest to unikalne rozwiązanie łączące mechanizmy przetwarzania danych nieustrukturalizowanych z repozytorium udostępniającym swoją zawartość poprzez inteligentne wyszukiwanie oraz czat.

Zaawansowane narzędzie informatyczne,
które charakteryzuje:

Efektywność operacyjna

Automatyzuje procesy przetwarzania dokumentów, co pozwala oszczędzić czas i koszty związane z ręcznym wprowadzaniem danych. Pracownicy nie muszą już zajmować się żmudnym przepisywaniem informacji z dokumentów.

Skalowalność

Łatwo dostosowuje się do rosnącej ilości dokumentów, co pozwala na skalowanie operacji w miarę rozwoju firmy.

Szybkość

Potrafi przetwarzać duże ilości dokumentów w bardzo krótkim czasie, co przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i bardziej efektywne działanie firmy.

Wydajność i dostępność

Daje dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybsze reagowanie na zmiany i poprawia ogólną wydajność organizacji.

Efektywne wyszukiwanie treści

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie DoRIS jest, oprócz zaawansowanych algorytmów ekstrakcji treści, szeroki zakres mechanizmów umożliwiających użytkownikowi dotarcie do potrzebnych informacji:

wyszukiwanie dokumentów z wykorzystaniem metadanych (data utworzenia, autor, tytuł, tagi i inne atrybuty opracowań).

pełnotekstowe wyszukiwanie, bazująca na warstwie tekstowej źródeł, uwzględniające odmianę słów polskich i angielskich.

wyszukiwanie semantyczne, które nie wymaga podania frazy z dokumentu, lecz odwołuje się do warstwy znaczeniowej (np. wyszukiwanie faktur według hasła wyszukiwania dokument księgowy).

Inteligentny rozwój bazy wiedzy

Użytkownik może współtworzyć bazę wiedzy poprzez wprowadzanie własnych tagów, uzupełnianie listy fraz kluczowych i streszczeń. Dokumenty mogą być grupowane w „wirtualne teczki” definiowane przez użytkowników systemu, pokazujące zawartość w tradycyjnej strukturze hierarchicznych folderów.

Z każdym nowym dokumentem umieszczonym w bazie wiedzy system uczy się dziedziny wiedzy, co znajduje odzwierciedlenie w bazach referencyjnych nazw własnych, słów kluczowych, generowanych odpowiedziach na pytania, czy też rekomendacjach interesujących treści.

Integracja z chat

System wyposażony jest w moduł konwersacyjny, umożliwiający zadania zapytania i otrzymania odpowiedzi w języku naturalnym (czat). W aktualnej wersji produktu, moduł Chat wymaga posiadania wykupionej subskrypcji usług Microsoft Azure OpenAI Service.

System odpowiada użytkownikowi w oparciu o wiedzę wyekstrahowaną z dokumentów źródłowych, które zasiliły system. Daje to możliwość precyzyjnego wskazania źródeł, w oparciu o które została wygenerowana odpowiedź oraz eliminuje ogólne bądź nawet błędne odpowiedzi generowane przez uniwersalne modele trenowane na publicznych korpusach dokumentów.

Proces udzielania odpowiedzi jest procesem realizowanym przez generatywne modele sztucznej inteligencji: takim pojęciem określamy klasę modeli sztucznej inteligencji, których zadaniem jest generowanie „nowych treści” (graficznych, tekstowych, muzycznych), o cechach, które upodabniają do treści tworzonych przez człowieka.

System DoRIS może zostać wdrożony na zasobach sprzętowych organizacji (on-premise) bądź udostępniony w chmurze w subskrypcji zarządzanej przez Klienta.

On-premise lub w chmurze

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
+48
Szukaj

    Klikając w okienko, zgadzam się na użycie moich danych, które będą wykorzystane tylko do obsługi tego zapytania.