Data Quality 
Management

Kontroluj jakość danych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał, unikać ryzykownych decyzji i oszczędzać pieniądze.

DQM

Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania przepływu danych, wykrywania nieprawidłowości
oraz mierzenia i poprawy jakości danych i procesów.

Zbuduj strategię zarządzania jakością danych w organizacji wybierając specjalistyczne narzędzie pozwalające na sformalizowanie i określenie spójnych zasad zarządzania jakością danych.

Elastycza konfiguracja w środowisku technologicznym klienta oraz łatwość i powtarzalność przy włączaniu kolejnych obszarów kontroli.

Systematyczne i w pełni zautomatyzowane uruchamianie mechanizmów kontroli danych w wielu systemach źródłowych.

Wykrywanie nieprawidłowości, natychmiastowe raportowanie błędów oraz alertowanie w przypadku błędów krytycznych.

Obsługa danych podstawowych, transakcyjnych i procesów biznesowych. Identyfikowanie odpowiedzialności za błędy.

Łatwa i powtarzalna implementacja zaawansowanych kontroli danych z wykorzystaniem re-używalnych typów testów.

Funkcjonalności

12 typów testów

Możliwość definiowania, modyfikowania i przeglądania testów opartych o parametry wprowadzone przez użytkownika.

Automatyzacja testów

W pełni zautomatyzowane przeprowadzanie testów, zapewniające zoptymalizowane i wielowątkowe weryfikacje na dużych zbiorach danych.

Dashboard’y

Graficzna prezentacja wyników przeprowadzonych testów w postaci dynamicznych raportów z możliwością agregacji i analizy trendów.

Automatyczna dystrybucja

Zautomatyzowana wysyłka raportów na adresy e-mail wskazanych użytkowników i właścicieli biznesowych.

Wielosystemowe środowisko testów

Możliwość podłączenia oraz testowania danych pochodzących z różnych źródeł.

Zróżnicowanie ról

Wbudowany system uprawnień dla poszczególnych użytkowników i ról w procesie weryfikacji.

Korzyści wdrożenia

Zwiększenie przychodów firmy poprzez poprawę jakości obsługi klientów, zapewnienie bezbłędnych rozliczeń z kontrahentami, czy podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o sprawdzone dane.

Zapewnienie bezpiecznych, poprawnych i w pełni monitorowanych procesów zasilania i przepływu danych pomiędzy różnymi systemami i bazami danych.

Zapewnienie zgodności z regulacjami (Rekomendacja D.8, Solvency 2, regulacje UOKiK, RODO, AML).

Określenie odpowiedzialności za jakość najważniejszych danych.

Wyróżniającą cechą systemu jest możliwość elastycznej konfiguracji w środowisku technologicznym klienta oraz łatwość i powtarzalność przy włączaniu kolejnych obszarów kontroli, możliwa do zweryfikowania w trakcie testów Proof of Concept. Wdrożenie docelowego rozwiązania jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i specyficznych wymagań klienta.

Chcesz uzyskać dokładniejsze, spójne, kompletne i aktualne dane?

Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
+48
Szukaj

    Klikając w okienko, zgadzam się na użycie moich danych, które będą wykorzystane tylko do obsługi tego zapytania.