Prognoza zużycia energii

Branża: dystrybucja energii elektrycznej.

Branża: dystrybucja energii elektrycznej.
Problem: prognozowanie zużycia energii dla poszczególnych odbiorców z dokładnością do 15 minut do 7 dni naprzód.
Rozwiązanie: segmentacja punktów zużycia na podstawie szeregów czasowych historycznego zużycia energii. Dla każdego segmentu przeszkolono oddzielne modele (ARIMA, LSTM).
Technologia: Python, Oracle