Usprawnienie pracy w obszarze współdzielenia wiedzy i informacji

Ministerstwo Rozwoju

Cele rozwiązania

› Szybszy dostęp do danych, do tej pory rozproszonych, trudno lub całkowicie niedostępnych z poziomu pracownika.
› Efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w postaci dokumentów cyfrowych, korespondencji mailowej.
› Wyeliminowanie opóźnień w dostarczeniu dokumentów poprzez skrócenie czasu przygotowywania zamawianych materiałów.

 

Korzyści

• Precyzyjne typowanie interesujących dokumentów, dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, intencji zapytania i potrzeb użytkownika.

• Eliminacja nadmiarowego nakładu pracy na dokumenty już wytworzone, poprzez wykrywane duplikatów i dokumentów podobnych.

• Skrócenie czasu wyszukiwania treści i kontekstu, dzięki wykorzystaniu cech dokumentu.

• Oszczędność czasu na opisanie dokumentów, dzięki automatycznemu wydobywaniu słów kluczowych, pojęć nazwanych, generowaniu streszczenia oraz klasyfikacji.

• Scentralizowanie dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych, poprzez integrację z powszechnie używanymi narzędziami do zarządzania treścią.

• Redukcja obszaru niepewności w procesie podejmowania decyzji dzięki wydobyciu danych z obszaru dark-data.*